محاسبه هزینه خرید از ترکیه

نرخ لحظه ای لیر حواله : 1,970 تومان

کارمزد خرید : 400 تومان

نرخ لیر کالا ارسال : 2,370 تومان

زمان آخرین بروزرسانی نرخ ارز : 5/26/2022 06:30