محاسبه هزینه خرید از ترکیه

نرخ لحظه ای لیر حواله : 3,000 تومان

کارمزد خرید : 20 %

نرخ لیر کالاارسال : 3,600 تومان