محاسبه هزینه خرید از ترکیه

نرخ لحظه ای لیر حواله : 2,490 تومان

کارمزد خرید : 400 تومان

نرخ لیر کالا ارسال : 2,890 تومان

زمان آخرین بروزرسانی نرخ ارز : 27/01/23 14:30