محاسبه هزینه خرید از ترکیه

نرخ لحظه ای لیر حواله : 3,260 تومان

کارمزد خرید : 20 %

نرخ لیر کالا ارسال : 3,912 تومان