محاسبه هزینه خرید از ترکیه

نرخ لحظه ای لیر حواله : 2,130 تومان

کارمزد خرید : 400 تومان

نرخ لیر کالا ارسال : 2,530 تومان

زمان آخرین بروزرسانی نرخ ارز : 1/27/2022 12:30