تخفیف مرحله دوم منگو ترکیه

تخفیف مرحله دوم منگو ترکیه


🔴خیلی از آیتمها تخفیفشون بیشتر شده
🔴خیلی از آیتم ها شارژ شدن

زنونه

https://shop.mango.com/tr/kadin/one-cikanlar/tumunu-goruntule_d64682578


مردونه

https://shop.mango.com/tr/erkek/one-cikanlar/tumunu-goruntule_d17877168


دخترونه ٥-١٤ سال
https://shop.mango.com/tr/k%C4%B1z-cocuk/tumunu-goruntule_d12351601

پسرونه ٥-١٤ سال
https://shop.mango.com/tr/erkek-cocuk/tumunu-goruntule_d11494540


دخترونه ٣ ماه تا٤ سال
https://shop.mango.com/tr/k%C4%B1z-bebek/tumunu-goruntule_d12435943


پسرونه ٣ ماه تا٤ سال
https://shop.mango.com/tr/erkek-bebek/tumunu-goruntule_d15235779

نوزادي ٠-٢ سال
https://shop.mango.com/tr/newborn/tumunu-goruntule_d18618160

ثبت سفارش
@kalaersal_support