اطلاع‌رسانی ( آخرین اخبار از حراجی های ترکیه)

مطالب این صفحه، از کانال تلگرام کالاارسال استخراج می‌شود.

خرید لباسهای زمستانی در سایت ترندیوللینکهای تفکیک شده‌‌ی لباس پاییزه و زمستانی ترندیول

پلیور
https://www.trendyol.com/sr?q=kad%c4%b1n%20kazak&qt=kad%c4%b1n%20kazak&st=kad%c4%b1n%20kazak&os=1&sk=1

ژاکت و بافت
https://www.trendyol.com/sr?q=kad%c4%b1n%20h%c4%b1rka&qt=kad%c4%b1n%20h%c4%b1rka&st=kad%c4%b1n%20h%c4%b1rka&os=1&sk=1

سوئیشرت
https://www.trendyol.com/sr?q=kad%c4%b1n%20sweatshirt&qt=kad%c4%b1n%20sweatshirt&st=kad%c4%b1n%20sweatshirt&os=1&sk=1

پالتو
https://www.trendyol.com/sr?q=kaban&st=kaban&qt=kaban&os=1

پانچو
https://www.trendyol.com/sr?q=kad%c4%b1n%20pan%c3%a7o&qt=kad%c4%b1n%20pan%c3%a7o&st=kad%c4%b1n%20pan%c3%a7o&os=1&sk=1

ست بافت
https://www.trendyol.com/sr?wg=1&q=kazak%20tak%C4%B1mlar&qt=Kazak%20tak%C4%B1mlar&st=Kazak%20tak%C4%B1mlar&sst=BEST_SELLER

ست سویشرت و شلوار
https://www.trendyol.com/kadin-esofman-takimi-x-g1-c101452?os=1&sst=BEST_SELLER

بارونی
https://www.trendyol.com/kadin-trenckot-x-g1-c79?os=1&sst=BEST_SELLER

کاپشن
https://www.trendyol.com/kadin-mont-x-g1-c118?os=1&sst=BEST_SELLER

وست
https://www.trendyol.com/sr?wg=1&q=%C5%9Fi%C5%9Fme%20yelek&qt=%C5%9Fi%C5%9Fme%20yelek&st=%C5%9Fi%C5%9Fme%20yelek&sst=BEST_SELLER

پافر
https://www.trendyol.com/sr?wg=1&q=%C5%9Fi%C5%9Fme%20mont&qt=%C5%9Fi%C5%9Fme%20mont&st=%C5%9Fi%C5%9Fme%20mont&sst=BEST_SELLER

کاپشن چرم
https://www.trendyol.com/sr?wg=1&q=deri%20ceket&qt=deri%20ceket&st=deri%20ceket&sst=BEST_SELLER

ثبت سفارش
@kalaersal_support